Horario: lun - sab 8:00 h - 14:00 h

Solicitude de Alta ou Renovación da Inscrición no Padrón Municipal de Habitantes

4 de Abril de 2022 - En Goberno Aberto , Poboación e territorio

Este trámite permite presentar solicitudes para a inscrición no padrón municipal de habitantes por cambio de domicilio ou por nacemento de fillo ou filla.

De conformidade co establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común, toda persoa xurídica ou física poderá dirixirse á Administración presentando as solicitudes, comunicacións e escritos que considere oportunos, tan só deberán de cumprir estes con o contido mínimo regulado en dita normativa.

Podes seguirnos en:

As Neves, 46

15613 A Capela (A Coruña)

Horario atención:

lun – sab 8:00 h – 14:00 h

Useful Links

Service Request

Manténte informado/a das novas do teu Concello visitando con frecuencia esta páxina.

Concello da Capela - Todos os dereitos reservados